Judi Mesman in NRC over de wetenschapsvisie (december 2014) vrouwelijke wetenschappers 568x342

Eind november 2014 verscheen de Wetenschapsvisie 2025 met daarbij een illustratie van zestien mannelijke Nederlandse wetenschappers. Als reactie hierop maakte Judi Mesman, samen met drie andere Leidse hoogleraren, een alternatieve illustratie voor de Wetenschapsvisie: één met alleen maar vrouwen.

Lees meer...