Judi Mesman over leidsters van de voorschool (november 2011)untitled

De voor- en vroegschoolse educatie is ontwikkeld om kinderen uit lagere sociaal-economische klassen hun leerachterstanden (deels) in te laten halen voordat ze aan de basisschool beginnen. Judi Mesman geeft op de website Sociale Vraagstukken een reactie op de werking van de voor-en vroegschoolse educatie.

Lees meer...