Judi Mesman in de Mare over haar subsidie voor onderzoek naar sekseverschillen in opvoeding (oktober 2009)Logo boys will be boys

In oktober 2009 ontving Judi Mesman een subsidie van 1,6 miljoen euro van het European Research Council voor het onderzoeksproject Boys will be boys?  In de Mare vertelt Judi over het doel van dit onderzoek. 

Lees meer...