Judi Mesman in Folia: Wat vinden vrouwelijke academici over de positie van vrouwen in de wetenschap?

Vrouwen in wetenschap

Of het nu komt door vooroordelen, genderbias, discriminatie of een glazen plafond: vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Folia benaderde vrouwelijke UvA-acade mici en vroeg hen naar hun mening over de positie van vrouwen in de wetenschap en naar mogelijke oplossingen voor deze ondervertegenwoordiging. Ook Judi Mesman wordt geciteerd in het artikel.

Folia