Judi Mesman in het NRC over de 'verjuffing' van het basisonderwijs

NRC