Jet Bussemaker en Catholijn Jonker aan het woord over de positie van vrouwen in de wetenschap in NRC

Bussemaker

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Catholijn Jonker, voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), uiten hun frustratie over het feit dat de gelijkheid man vrouw in de top van de Nederlandse universiteiten nog steeds ver te zoeken is. Minister Bussemaker is voor het invoeren van het streefcijfer uit de Wet bestuur en toezicht (30 procent vrouwen aan de top). 

Read more..